REALIZACJA DLA:

STREFA RODZICA. BUDIMEX DZIECIOM

SZCZEGÓŁY

Program „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” ma za zadanie stworzyć w szpitalach odpowiednie warunki umożliwiające rodzicom towarzyszenie choremu dziecku. Projekt ma również szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu leczenia wynikające z uczestnictwa rodziców w opiece nad chorym dzieckiem. W ramach programu na oddziałach dziecięcych polskich szpitali wydzielane są specjalne strefy dla rodziców.

Zakres pracy agencji obejmuje kompleksową obsługę akcji, m.in. media relations, obsługę kanałów social media, strony www oraz koordynację przebiegu akcji, w tym współpracę z architektem i szpitalami przy tworzeniu Stref Rodzica.